പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, May 6, 2022

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക്


കേരള പി എസ് സി പോലീസ് വകുപ്പിലെ  (ഇന്ത്യാ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡോ വിംഗ്) പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും, വനിതകൾക്കും ഈ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹത ഇല്ല

63910: 198+ NCA SCCC

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്/ തത്തുല്യം

പ്രായം: 18 - 22 വയസ്സ് ഉയരം: 167cms

ശമ്പളം: 31,100 - 66,800 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 136/2022 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മെയ്18 ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

അപേക്ഷ ലിങ്ക്
https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/