ഹെവി ലൈസൻസും വണ്ടി ഓടിക്കാനും അറിയാമോ ഡ്രൈവർ ജോലി ഉണ്ട് - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, June 5, 2024

ഹെവി ലൈസൻസും വണ്ടി ഓടിക്കാനും അറിയാമോ ഡ്രൈവർ ജോലി ഉണ്ട്

ഹെവി ലൈസൻസും വണ്ടി ഓടിക്കാനും അറിയാമോ ജോലി ഉണ്ട് 

ഹെവി ലൈസൻസും വണ്ടി ഓടിക്കാനും അറിയാമോ ജോലി ഉണ്ട്

ഇ- സേവാ കേന്ദ്ര കാരവനിൽ  ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് 

തൊടുപുഴ ജില്ലാ കോടതിക്ക് പുതിയതായി അനുവദിച്ച മൊബൈൽ ഇ- സേവാ കേന്ദ്ര കാരവനിൽ ഹെവി ലൈസൻസും,പ്രവർത്തി പരിചയവുമുള്ള ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക

ഇടുക്കി ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പി എൽ വി അഥവാ പാരാ - ലീഗൽ വളണ്ടിയർ കം ഡ്രൈവർ ആയാണ് നിയമനം. 
റിട്ടയർ ചെയ്ത കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുൻഗണന.
മാസ വേതനം 25,000/- രൂപ . 

അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനും മറ്റ് വിവരങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി ജൂൺ 10. 
ഫോൺ- 9496402383