ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് ജോലി ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നിയമനം - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, June 20, 2024

ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് ജോലി ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നിയമനം

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് അഭിമുഖം


സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് അഭിമുഖം

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റിന്റെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തുന്നു.
ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികയിൽ ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് ജൂൺ 22ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വാക്ക്-ഇൻ- ഇൻറർവ്യൂ ജൂൺ 29-ലേക്ക് മാറ്റി. 

അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10.30 മുതൽ വികാസ് ഭവനിലെ മൂന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് കാര്യാലയത്തിൽ അഭിമുഖം നടക്കും

പത്താം ക്ലാസാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.
പ്രായപരിധി 40 വയസിന് താഴെ. 

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തയാറാക്കിയ ബയോഡാറ്റ, സ്‌കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവയുടെ അസൽ സഹിതം അന്നേദിവസം ഹാജരാകണമെന്ന് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471-2303077