സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ഡിഗ്രീ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി – 150 ഓളം ജോലി ഒഴിവുകള്‍ - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, June 18, 2024

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ഡിഗ്രീ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി – 150 ഓളം ജോലി ഒഴിവുകള്‍

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ഡിഗ്രീ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി – 150 ഓളം ജോലി ഒഴിവുകള്‍


സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ഡിഗ്രീ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി – 150 ഓളം ജോലി ഒഴിവുകള്‍

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ജോലി അവസരം | കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി | സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ ട്രേഡ് ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളെ നിയമിക്കുന്നു,ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് 150 ഓളം ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്,ജൂൺ 07 - 2024 മുതല്‍ 27 ജൂൺ 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.


ശമ്പളം: Rs 48170-69810
ജോലി : ട്രേഡ് ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ
സ്ഥാപനം : സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഒഴിവുകൾ : 150
ജോലി സ്ഥലം: All Over India

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത?

ട്രേഡ് ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം (ഏതെങ്കിലും അച്ചടക്കം)

സ്ഥാപനവും ഫോറെക്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും IIBF
മിനി. 2 വർഷത്തെ പരിചയം (പോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമായ അക്കാദമിക് യോഗ്യത അനുഭവം) ട്രേഡ് ഫിനാൻസിൽ പ്രോസസ്സിംഗിൽ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം,അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകപരമാവധി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക