ഇന്ത്യന്‍ നേവിയില്‍ SSC ഓഫീസര്‍ ഒഴിവുകള്‍ | Indian Navy SSC Officers Recruitment 2022 - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, November 1, 2022

ഇന്ത്യന്‍ നേവിയില്‍ SSC ഓഫീസര്‍ ഒഴിവുകള്‍ | Indian Navy SSC Officers Recruitment 2022


Indian Navy SSC Officers Recruitment 2022: ഇന്ത്യന്‍ നേവിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Indian Navy  ഇപ്പോള്‍ Short Service Commission Officer  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. Short Service Commission Officer പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 217 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2022 ഒക്ടോബര്‍ 21  മുതല്‍ 2022 നവംബര്‍ 6  വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ അവസാന തിയതിക്ക് നില്‍ക്കാതെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക, കാരണം അവസാന ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍വര്‍ ബിസി ആകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

Indian Navy Latest Job Notification Details

ഇന്ത്യന്‍ നേവിയില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

Indian Navy SSC Officers Recruitment 2022 Latest Notification Details

Organization Name- Indian നേവി

Job Type- Central ഗോവ്ട്

Recruitment Type- Direct റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

Advt No- N/അ

Post Name- Short Service Commission ഓഫീസർ

Total Vacancy- 217

Job Location- All Over ഇന്ത്യ

Salary-  Rs.56,100/-

Apply Mode- ഓൺലൈൻ

Application Start 21st October 2022
Last date for submission of application 6th November 2022

Official website https://www.joinindiannavy.gov.in/