രാധാസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ. - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, June 30, 2022

രാധാസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ.


പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനമായ പുനലൂർ രാധാസിലേക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരായ പുരുഷൻമാരെയും പരിചയസമ്പന്നരും അല്ലാത്തവരുമായ സ്ത്രീകളെയും ആവശ്യമുണ്ട്.

വെൽകം ഗേൾസ് -10

ജെൻസ് വെയർ സെക്ഷൻ- 50

സാരി സെക്ഷൻ- 50

കിഡ്സ് വെയർ സെക്ഷൻ- 45

ചുരിദാർ/ടോപ്പ് സെക്ഷൻ- 50

ഡ്രസ്സ് മെറ്റിരിയൽ സെക്ഷൻ – 50

ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ്- 10

ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ സഹിതം 2022 ജൂൺ 30, ജൂലൈ 1,2,3 തീയതികളിൽ രാവിലെ 10 നും വൈകിട്ട് 5 നും ഇടയിൽ ഷോറൂമിൽ നേരിൽ വരിക.

ഭക്ഷണവും താമസസൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മുൻ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 9846649273,8281529750
പുനലൂർ, രാധാസ്, ചൗക്ക റോഡ്, പുനലൂർ.
Ph: 0475 – 2228650.

💥 മറ്റു ജോലി ഒഴിവുകൾ

രാഗം മെൻസ് വെയരിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

🔹ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ്
കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ള പുരുഷന്മാർ

🔹 GENTS ടൈലർ

ടൗൺ പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന
കാലത്ത് 10 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 നും ഇടയിൽ നേരിൽ ബന്ധപ്പെടുക

RAGAM Men's Wear
KANDATH COMPLEX, G.B. ROAD, PALAKKAD. Mob: 9447026243