ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ, മെയ് 2022 - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, May 30, 2022

ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ, മെയ് 2022


കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധരണകാർക്കു മുതൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് വരെയുള്ള നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ. ഓരോ ഒഴിവുകളും വായിക്കുക, ജോലി നേടുക.

ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

⭕️ പ്രമുഖ കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിന് കൊരട്ടി, കൂർക്കഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഡെലിവറി സെക്ഷനിലേക്ക് ലേഡീസിനെയും ജെന്റ്സിനേ യും ആവശ്യമുണ്ട്.
Brijesh Associates, Koorkanchery, Thrissur.
8136888843,9497085342

⭕️ വെൽഡർ മാരെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അടൂരിൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് കമ്പനി ആണ്, താമസം സൗകര്യം ഉണ്ട്. 25 to 45 വയസ്സ് വരെ, ഗൾഫ് റിട്ടേൺ, ജോലിക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കാം
7994929073
Salary daily 1000

⭕️ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലേയ്ക്ക് സംഗീത സംവിധായകൻ, സൗണ്ട് റെക്കാർഡി കളറിസ്റ്റ്, ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഡിസൈനേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രകാശം ഡിജിറ്റൽസ്, ചേർപ്പ് .
7012717987

⭕️ തിരുവനന്തപുരം പൗഡിക്കോണത്തു ശബരിഗിരി ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലേക്ക് ഡ്രൈവർമാർ, ആയ, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്, സ്കൂൾ മെസ്സിൽ താമസിച്ചു ചെയ്യുന്ന പാചകക്കാർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
Ph: 90480 42093

⭕️ എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ Iron Steel വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്
 Sales Manager 2,
 Accountant- 2,
Sales Executive-5,
Supervisor- 3,
Electrician/ Plumber 1,
Lorry Driver- 2.
Send CV to Mail:
ernakulamironandsteel@gmail.com

⭕️ LIFELINE 
🔹Telecallers
🔹PR Executives
🔹Social Media Professionals
Call/Whatsapp: +91 953 988 3020
e-mail: team-it@lifelinemindcare.org

⭕️ ജീടെക്സ്
തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസ പുരത്തെ ടെക്സ്റ്റയിൽസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. 15000 രൂപ വരെ ശമ്പളം.
യോഗ്യത: ഡിഗ്രി, കംപ്യൂട്ടർ. 91883 53250.

⭕️തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
🔹സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് - 3
🔹ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് - 1
🔹ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് 1
നഗരപരിധിയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.
പ്രായം: 28-45. മിനിമം 6 മാസത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ബന്ധപ്പെടുക : 98477 04500