ഹെൽപ്പർ ജോലി മുതൽ ഓഫീസ് ജോലികൾ വരെ നേടാം - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, April 20, 2022

ഹെൽപ്പർ ജോലി മുതൽ ഓഫീസ് ജോലികൾ വരെ നേടാം


കോട്ടയം ബേക്കറി ഷോപ്പിൽ experience ഉള്ള സെയിൽസ്മാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസം ഭക്ഷണം സൗജന്യം.
94003 55535
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Hotel field various vacancies @ Tirur hotel
1)Driver (malapuram )
2)Waiter
3)Manager (3
posts)
Contact no:8606240606
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്പെയർപാർട്സ് കടയിലേയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
80757 54944
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Bajaj
Salary: 17500 take home
Qualification: Any degree pass
Location: kochi
Age limit: 30
Contact number: 9110680396

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കൊച്ചിയിലെ ബേക്കറിയിലേക്ക് സെയിൽസ്മാനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
Phone: 90482 67555.
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Maharaja Gold on Thrissur, Ernakulam, Alappuzha ജില്ലകളിലെ
ബ്രാഞ്ച്കളിലെയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

Salesman,Sales Trainee (Degree), Billing and Cashier, Graphic Designer,Receptionist.
80860 39916.
Sent to:
Maharajagoldanddiamonds@gmail.com

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
എറണാകുളം പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വിവിധ ഒഴിവുകൾ.
House Keeping. Chinese. Alfahm Chef. Porotta Master. Dosa Master, Snacks Master. Senior Captain. Captain, Waiter. Front office assistant. GRE. Delivery boy. South Indian chef. Appam maker. Juice maker.
Contact-85930 40444.

Email - otkpks@gmail.com

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

Asert Farming Solutions Pvt LTD Position - Operations Manager Pharmacy Registration with medical store experience.
Location - Cochin
Experience - D Pham/B pham/
Languages - Malayalam, English Mobile - 70340 08367

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

GENEX EDU SOLUTIONS hiring
Sales Manager (experience in marketing will be an added advantage. Graduates below 35 years. Freshers also can apply) Salary - 10000 to 35000/
Place - Eranakulam Contact - 85903 55566

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

INLAB
is looking for the following personnel as part of our expansion program, to be based at Kochi/Calicut/

1. Executive Assistant:

Graduates with good computer knowledge and communication skills in English

2. Sales Officers:

Science Graduates preferably with experience in sales of Scientific Instruments.

3. Field Service Engineers:

Diploma in Electronics / Electrical/ Refrigeration Engineering. Preferably
with experience in service of Laboratory Instruments

Logistics Assistant:
Commerce Graduate with experience
in Tally ERP
Please forward your CV to: KOCHIN INLAB EQUIPMENTS INDIA PVT LTD
Email: info@inlabinstruments.com