എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി 50 ലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, May 5, 2024

എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി 50 ലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

50 -ലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി മലബാർ ഗോൾഡ് അഭിമുഖം | Malabar Gold Recruitment 2024

50 -ലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി മലബാർ ഗോൾഡ് അഭിമുഖം | Malabar Gold Recruitment 2024


50 -ലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി മലബാർ ഗോൾഡ് അഭിമുഖം 2024 മെയ് 6 എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെൻ്റെറിൽ നടക്കുന്നു, താല്പര്യം ഉള്ളവർ നാളെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അറ്റന്റ് ചെയ്തു ജോലി നേടുക.

1.Sales Trainees (Male/Female)

യോഗ്യത :പ്ലസ് ടു (ഫ്രഷേഴ്സിനു പങ്കെടുക്കാം)
പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ് വരെ
ഒഴിവുകൾ: കോട്ടയത്തും മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും

2.Marketing Executives (Males )

യോഗ്യത : SSLC (ഫ്രഷേഴ്സിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാം)
പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് വരെ
ഒഴിവുകൾ: കോട്ടയം

3.Slaesman (Males)

യോഗ്യത : പ്ലസ് ടു (എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കു പങ്കെടുക്കാം)
പ്രായപരിധി: 37 വയസ്സ് വരെ
ഒഴിവുകൾ: കോട്ടയത്തും മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 6 (06/05/2024) രാവിലെ 10:00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ ബയോഡേറ്റയും,

 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെറിൽ നേരിട്ടെത്തുക.

അഭിമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലം?

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെർ,
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
രണ്ടാം നില,കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
⏰സമയം:രാവിലെ 10.00 മുതൽ 2 മണിവരെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ.