ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ആവാം | office boy job vacancy - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, March 22, 2024

ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ആവാം | office boy job vacancy

IIMKയിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ആവാം | office boy job vacancy

IIMKയിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ആവാം | office boy job vacancy

IIMKയിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ആവാം
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴിക്കോട് ( IIMK), ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. പരമാവധി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യം
പരിചയം: 2 വർഷം
അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്‌

ശമ്പളം: 18,000 രൂപ + ( ടെലിഫോൺ അലവൻസ്: 300 രൂപ)
താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 4ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക