പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ജോലി നിയമനം - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, February 19, 2024

പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ജോലി നിയമനം

പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ജോലി നിയമനം
പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ജോലി നിയമനം

കേരള പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജോലിക്ക് താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക, പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

ഓട്ടോകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി,
കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എൻജിനീയറിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൽ മാനേജർ - മെക്കാനിക്കൽ/സിവിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ഫിനാൻസ്, എൻജിനിയർ - മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/സിവിൽ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ - ഫിനാൻസ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ,
മലബാർ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ കെമിസ്റ്റ്, ജിയോളജിസ്റ്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് മൈൻസ് മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി മൈൻസ് മാനേജർ, ജനറൽ മാനേജർ (വർക്സ്), ചീഫ് കെമിസ്റ്റ്.

എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് നിയമനം. വിശദാംശങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് സന്ദർശിക്കുക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്  എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
 വെബ്സൈറ്റ്  അല്ലെങ്കിൽ കയറി ജോലി വിവരണങ്ങൾ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുക