വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ അഭിമുഖം നടത്തുന്നു|employability center job vacancies kerala 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, January 14, 2024

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ അഭിമുഖം നടത്തുന്നു|employability center job vacancies kerala 2024

Employability center job vacancies kerala 2024

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ അഭിമുഖം നടത്തുന്നു|employability center job vacancies kerala 2024

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ അഭിമുഖം തീയതി, യോഗ്യത എന്നിവ ചുവടെ 

കൊല്ലം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററില്‍ സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്കായി അഭിമുഖം നടത്തും. എസ് എസ് എല്‍ സി, പ്ലസ്ടു, അല്ലെങ്കില്‍ കൂടുതലോ യോഗ്യതയുള്ള 18 നും 35 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ 2024 ജനുവരി 17 ന് രാവിലെ 10.30 ന് മൂന്ന് ബയോഡാറ്റയുമായി ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കാം.

നൈപുണ്യ പരിശീലനവും, വിവിധ അഭിമുഖങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും കൂടാതെ കരിയര്‍ കൗണ്‍സിലിങ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടാകും. ഫോണ്‍ -8281359930, 7012212473.

പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ, ഒഴിവുകൾ