ജോലി ഒഴിവുകൾ :പോത്തീസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, today's jobs - JobWalk.in

Post Top Ad

Saturday, December 9, 2023

ജോലി ഒഴിവുകൾ :പോത്തീസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, today's jobs

ജോലി ഒഴിവുകൾ :പോത്തീസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, today's jobs,kerala jobs, pothys job vacancies 2023


പ്രശസ്ത വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ പോത്തീസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക.
പോത്തീസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ആശയവിനിമയശേഷിയും ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


ജോലി ഒഴിവുകൾ.

🛑സെയിൽസ്ഗേൾ 

EXPERIENCE IN SILK, SAREES, MATERIALS, READYMADE

🛑ഫാഷൻ ഡിസൈൻഴ്സ് 
     EXPERIENCE PREFERRED

🛑സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്

🛑കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

GOOD COMMUNICATION SKILL IN ENGLISH, HINDI, MALAYALAM & TAMIL EXPERIENCED IN RETAIL INDUSTRY PREFERRED

FREE FOOD & SEPARATE 
ACCOMMODATION FOR MEN & WOMEN ATTRACTIVE SALARY PACKAGES, FRESHERS & EXPERIENCED CAN ATTEND.

തീയ്യതി : 09 ശനി, 10 ഞായർ, ഡിസംബർ 2023
സമയം: 10:00 am to 2:00 pm
സ്ഥലം : Pothys Retail Private Ltd. Near Ayurveda College Jn, M.G. Road Thiruvananthapuram
ഫോൺ : 9946 6224 43, 0471 257 4133/233

ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഫോട്ടോയും ബയോഡാറ്റായും ഈ നമ്പറിൽ വട്സാപ്പ് ചെയ്യുക - 9645555416