ലൈൻ മാൻ ആവാം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക്|Kerala psc lineman job notification 2023 - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, December 28, 2023

ലൈൻ മാൻ ആവാം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക്|Kerala psc lineman job notification 2023

Kerala PSC Lineman job notification 2024 |kerala psc lineman job recruitment Apply online 2024


ലൈൻ മാൻ ആവാം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക്|Kerala psc lineman job notification 2023

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥിര ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സുവർണ്ണാവസരം.പൊതുമരാമത്ത്  വകുപ്പിൽ ലൈൻ മാൻ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ലൈൻമാൻ ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കു അപേക്ഷിക്കാം.

ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴി ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
17 -1- 2024 വരെ ഈ ജോലി ഒഴിവിലേക്കു അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 

🔹കാറ്റഗറി നമ്പർ - 533/2023 
🔹വകുപ്പ് - പൊതുമരാമത്ത് 
🔹ജോലി - ലൈൻ മാൻ 
🔹ശമ്പളം - 26500 -60700 
🔹ഒഴിവുകൾ - ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
🔹യോഗ്യത- SSLC (& ട്രെയിഡ് )

അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ കേരള പി എസ് സി യുടെ വൺടൈം പ്രൊഫൈൽ വഴി ഓൺലൈനായി അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാറ്റഗറി നമ്പർ - 533/2023 ഈ കാറ്റഗറി നമ്പറിൽ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 
നേരിട്ട് ഉള്ള നിയമനമാണ്, ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കും മറ്റെല്ലാ കാറ്റഗറികൾകും  ഈ ജോലിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

പ്രായപരിധി ;പത്തൊമ്പത് വയസ്സുമുതൽ 36 വയസ്സ് വരെ.
കൂടിയ പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് ആണ് അതു കവിയരുത്.

കൂടുതൽ ജോലിയെ കുറിച്ച് അറിയാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് നോക്കുക