മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് | വാക്സിനേറ്റർമാരേയും സഹായികളേയും നിയമിക്കുന്നു - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, November 27, 2023

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് | വാക്സിനേറ്റർമാരേയും സഹായികളേയും നിയമിക്കുന്നു

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് |  വാക്സിനേറ്റർമാരേയും സഹായികളേയും നിയമിക്കുന്നു.മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പശുക്കൾക്കും എരുമകൾക്കുമുള്ള കുളമ്പ് രോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് യജ്ഞം നടത്തുന്നു. നാലാം ഘട്ട നാഷണൽ അനിമൽ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ 21 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന യജ്ഞത്തിലേക്ക് വാക്‌സിനേറ്റർമാർ, സഹായികൾ എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നു.

 
ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലുളള പ്രദേശത്തെ, പരിചയസമ്പന്നരായ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാർ, ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാർ, സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇല്ലാത്തതും, കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉളളവരുമായ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർ എന്നിവർക്ക് വാക്‌സിനേറ്റർക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 15,000 രൂപ ഓണറേറിയമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിൽ വാക്‌സിനേഷൻ ചാർജ്ജും ലഭിക്കും.

ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലുളള പ്രദേശത്തെ പൂർണകായിക ആരോഗ്യമുളള, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അറ്റൻഡർമാർ/പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർമാർ, 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുളള വി.എച്ച്.എസ്.ഇ  പാസായവർ, കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയവർ, സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേന വോളന്റിയർമാർ, 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുളള സ്ഥലപരിചയമുളളതും, കായികക്ഷമതയുളളതും, ജനസമ്മതിയുളളവരുമായ യുവതീ-യുവാക്കൾ എന്നിവർക്ക് സഹായികളാകാം.


പശുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുളളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. 10,000 രൂപ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും.  

താത്പര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷകൾ വെള്ളകടലാസ്സിൽ തയാറാക്കിയ ബയോഡാറ്റ സഹിതം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലുളള മൃഗാശുപത്രി സ്ഥാപനമേധാവി (ചീഫ് വെറ്ററിനി ഓഫീസർ/സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ/ വെറ്ററിനറി സർജൻ) മുൻപാകെ നവംബർ 29 ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് മുൻപായി നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. വിലാസവും മൊബൈൽ നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ നിയമനം ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും.