ഈസ്ടേൺ ട്രണ്ട്സിൽ ഫ്രഷേഴ്സിന് ജോലി അവസരങ്ങൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Wednesday, August 17, 2022

ഈസ്ടേൺ ട്രണ്ട്സിൽ ഫ്രഷേഴ്സിന് ജോലി അവസരങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ട്രേഡ് റബർ ബ്രാൻഡ് ആണ് ഈസ്ടേൺ ട്രേഡ്സ് ലിമിറ്റഡ്.

ജോലി ഒഴിവുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

1) സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
2) ഫ്രഷേഴ്‌സ് (Males)

പ്രതിമാസം 18,000 രൂപ

വില്പന നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശമാണെങ്കിൽ ETL നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളുടെ CTC പ്രതിമാസം 18,000 രൂപ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്‌, എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, ഡെയിലി അലവൻസ്, ട്രാവലിങ് അലവൻസ്, ഗ്രേറ്റുവിറ്റി എന്നിവ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇരുചക്ര വാഹനം നിർബന്ധമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ത്രിമാസ ബോണസ് 5000 രൂപ ലഭിക്കും.

ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 9350224217 ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Meeran
career@groupmeeran.com
3A, 3rd floor, 34/137 A, NH
Bypass, Edappally, PO Kochi, Kerala
682024