ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വിദ്യാലയത്തിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, April 8, 2022

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വിദ്യാലയത്തിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

അധ്യാപക ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക്‌ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്, മാക്സിമം ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുക ജോലി നേടുക.
കൂടാതെ ഡ്രൈവർ, ആയ തുടങ്ങി നിരവധി മറ്റു ഒഴിവുകളും 

ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

1)പ്രിൻസിപ്പൽ.
2)അധ്യാപകർ(എല്ലാ വിഷയത്തിലും)
3)ആയ.
4) ഡ്രൈവർ
5)ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ.
6)പരിശീലകൻ.
എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.

യോഗ്യരായ താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ 14-04-2022 ന് മുന്നേ ബയോഡാറ്റ അയച്ചു അപേക്ഷിക്കുക.

ബയോഡാറ്റ അയക്കേണ്ട ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്.
srkukaruvatta@gmail.com
അഡ്രസ്സ്-Karuvatta (n) P.0, Alappuzha 690517 Affiliated to Bharatheeya Vidyanikethan,
Owned & Managed by Sri Ramakrishna Educational & Service ട്രസ്റ്റ്.