ബിഗ്‌ബാസ്കറ്റ് വെയർ ഹൌസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ - JobWalk.in

Post Top Ad

Friday, April 22, 2022

ബിഗ്‌ബാസ്കറ്റ് വെയർ ഹൌസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ


വെയർ ഹൌസ് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുക 

Urgent Requirement
BigBasket- A TATA Enterprise is Hiring

Position: Packing/ Picking- Ware House

Location: Kochi- Kakkanad

Qualification: 10th Pass
Experience: Freshers
Shift Timing: 7AM to 4PM & 12 PM to 9 PM
Salary: 11000+ PF and ESI
Age Limit: 18-30                                                                                                                      

Applications are invited from candidates those who are residing in and around Kakkanad area.
കാക്കനാട് ഏരിയ ഉള്ളവർ ബന്ധപെടുക 👇🏻
Interested candidates requested to call in between 10AM to 7 PM
9895878510