ഓക്‌സിജനിൽ 500 ൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ,oxigen job vacancies kerala 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, July 4, 2024

ഓക്‌സിജനിൽ 500 ൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ,oxigen job vacancies kerala 2024

ഓക്‌സിജനിൽ 500 ൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ,oxigen job vacancies kerala 2024


ഓക്‌സിജനിൽ 500 ൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ,oxigen job vacancies kerala 2024

ഓക്‌സിജനിൽ പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലിയും നേടാം: കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂമായ ഓക്‌സിജനിൽ 500 + ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നു. താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഇന്റർവ്യൂ പങ്കെടുക്കുക ജോലി നേടുക. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

▪️ബ്രാഞ്ച് ബിസ്സിനെസ്സ് മാനേജർ
എക്സ്‌പീരിയൻസ് 5YR  
▪️ഡെപ്യൂട്ടി ബിസ്സിനെസ്സ് മാനേജർ എക്സ‌്‌പീരിയൻസ് 3YR 
▪️അസിസ്‌റ്റന്റ് ബിസ്സിനെസ്സ് മാനേജർ എക്സ‌്‌പീരിയൻസ് 2YR  
▪️പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പെർട്ട് എക്സ‌്‌പീരിയൻസ് 0-1YR

കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 
പാർട്ട് ടൈം ജോലികളും

എങ്ങനെ ജോലി നേടാം?

ജൂലൈ മാസത്തിൽ 5,6,ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ പങ്കെടുത്തു ജോലി നേടാൻ അവസരം 
ഓക്സിജൻ കോട്ടയം, പട്ടം,തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ WALK-IN INTERVIEW
jobs@oxygendigitalshop.com.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.
ഫോൺ : 9995782845
9995 673 743, 87147 43330