ബയോഡേറ്റ അയച്ചു പുതിയ ഷോറൂമിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Tuesday, June 25, 2024

ബയോഡേറ്റ അയച്ചു പുതിയ ഷോറൂമിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

ബയോഡേറ്റ അയച്ചു പുതിയ ഷോറൂമിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

ബയോഡേറ്റ അയച്ചു പുതിയ ഷോറൂമിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

MOTHERS GOLD & DIAMONDS MANUFACTURERS & WHOLESALERS

പുതിയ ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യഗാർഥികളെ ജോലിക്കായ് ആവശ്യമുണ്ട്, ബയോഡേറ്റ ഇമെയിൽ വഴിയോ, വാട്സാപ്പ് വഴിയോ അയച്ചു ജോലി നേടാൻ അവസരം, താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

IS OPENING OUR SHOWROOM IN പെരിന്തൽമണ്ണ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു

 • MANAGER

 • ASSISTANT MANAGER

 • FLOOR MANAGER

 • SALESMAN

 • SALESMAN TRAINEES 
 • (MALE & FEMALE)

 • MARKETING MANAGER

 • GOLD SMITH

 • ACCOUNTANTS

 • CASHIER

 • CAR DRIVERS

 • COOK

 • HOUSE KEEPING (FEMALE)

 • SECURITY

 • BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER / FIELD MARKETING

 • FRONT OFFICE EXECUTIVES / RECEPTIONISTS (FEMALE)

 • TELEMARKETING EXECUTIVES (FEMALE)

എങ്ങനെ ജോലി നേടാം 

മുകളിൽ നൽകിയ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ BIODATA താഴെ കാണുന്ന E-Mail/Whatsappൽ അയക്കേണ്ടതാണ്, BIODATA അയക്കുമ്പോൾ ഏത് തസ്‌തികയിലേക്കാണ് എന്നുകൂടെ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

ഇമെയിൽ : hr@mothersgold.in
Whatsapp : +91 8138 017 916

MOTHERS' GOLD & DIAMONDS LLP.
AYSHA TRADE AVENUE, OPP. VAVAS MALL, KOZHIKODE - PALAKKAD BYPASS ROAD, PERINTHALMANNA, MALAPPURAM DIST., KERALA