ഔഷധിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി| താൽക്കാലിക നിയമനം - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, May 26, 2024

ഔഷധിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി| താൽക്കാലിക നിയമനം

ഔഷധിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി|  താൽക്കാലിക നിയമനം


ഔഷധിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി| താൽക്കാലിക നിയമനം

ഔഷധിയിൽ അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‌തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.താല്പര്യമുള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം ഉടനെ അപേക്ഷിക്കുക.

തസ്‌തിക: അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ്
യോഗ്യത: CA Inter, പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭിലഷണീയം

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 02
പ്രായ പരിധി: 22-41

പ്രതിമാസ വേതനം:Rs.25,000/-
അർഹരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. താൽപ്പര്യമുളള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വയസ്സ്, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം 05.06.2024 നു മുൻപായി ഔഷധിയുടെ തൃശ്ശൂർ കുട്ടനെല്ലൂരിലുള്ള ഓഫീസിൽ ലഭിക്കൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷയിൽ ഫോൺ നമ്പർ നിർബന്ധമായും രേഖ പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം :

Oushadh: The Pharmaceutical Corporation (IM) Kerala Limited, Kuttanellur, Thrissur 680014, Kerala
Contact No 0487-2459837/860


🌍  സംഗീത കോളേജിൽ ഒഴിവ്

ശ്രീ സ്വാതിതിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഗസ്റ്റ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അഭിമുഖം നടത്തും. ഡാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ മൃദംഗം തസ്തികയിൽ മേയ് 29ന് രാവിലെ 10നും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ വോക്കൽ ഫോർ ഡാൻസ് (കേരളനടനം) തസ്ത‌തികയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും അഭിമുഖം നടക്കും. സംസ്കൃതത്തിൽ ഒഴിവുളള ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക തസ്‌തികയിൽ മേയ് 28ന് രാവിലെ 10നാണ് അഭിമുഖം.

 നിലവിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായാണ് നിയമനം. ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക തസ്തികയിൽ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുളളതും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ട്രേറ്റിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുളളതുമായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ അസലും പകർപ്പും ഹാജരാക്കണം.