ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, March 3, 2024

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

കേരള പി എസ് സി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ( ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ) വകുപ്പിലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക.

യോഗ്യത: ബിരുദം (ഫുഡ് ടെക്നോളജി / ഡയറി ടെക്നോളജി / ബയോടെക്നോളജി / ഓയിൽ ടെക്നോളജി / അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് / വെറ്ററിനറി സയൻസസ് / ബയോകെമിസ്ട്രി / മൈക്രോബയോളജി) / കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം / മെഡിസിനിൽ ബിരുദം

പ്രായം: 18- 36 വയസ്സ് (SC/ ST/OBC വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 39,300 - 83,000 2

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 006/2024 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഏപ്രിൽ 3ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്