സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉള്ളവർ വന്നോളൂ, ഇനി എല്ലാരോടും സംസാരിക്കാം - JobWalk.in

Post Top Ad

Thursday, November 9, 2023

സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉള്ളവർ വന്നോളൂ, ഇനി എല്ലാരോടും സംസാരിക്കാം

സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉള്ളവർ വന്നോളൂ, ഇനി എല്ലാരോടും സംസാരിക്കാം.free choice 


ഇന്നത്തെ കാലത്ത്   വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനെയോ കൂട്ടുകാരിയോ കിട്ടുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.  അത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനെയോ കൂട്ടുകാരി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് വായിക്കുക.നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും.

എന്നോട് കൂട്ടുകൂടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും എന്നെപ്പോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണിൽ ഉള്ള നിരവധി ആളുകളുമായി തികച്ചും ഫ്രീയായി കൂട്ടുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും  അവസരം.

 ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലുള്ള കൂട്ടുകാരോട് നേരിട്ട്  ഫ്രീയായി സംസാരിക്കാനും എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ  താഴെ നൽകുന്നു.

ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതിനാൽ 100% സുരക്ഷിതമാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും നൽകാതെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും.


എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള എല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരൂ.

💫 പരമാവധി നല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ആപ്പ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മാതാക്കളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല

ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതിനാൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ കോൾ കണക്ട് ആവുന്നതാണ്. ഒരേസമയം നൂറിൽപരം ആളുകൾ നിങ്ങളോട്
സംസരിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

It is very difficult to find a reliable friend or companion these days. Those who are looking for such a good friend or girlfriend should definitely read this. You will benefit.

  An opportunity for those who are interested in connecting with me and want to connect with many people like me from different corners of the world absolutely free. Below is the chat me app to chat directly with friends from different corners of the world for free


100% safe as the application is available on google play store. You can talk without giving any information. Anyone interested in talking to me please click on install below.

Nb: തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. നല്ല സൗഹൃദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കയാണ് ഈ ആപ്പ് അവസരം തന്നിരിക്കുന്നത്, നല്ല കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്താം, സന്ദോഷം സങ്കടങ്ങൾ എല്ലാം പങ്കിടം,