കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി വിദേശത്തു സ്‌കൂളിൽ ജോലി - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, February 25, 2024

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി വിദേശത്തു സ്‌കൂളിൽ ജോലി

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി ഒമാനിലെ സ്‌കൂളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി ഒമാനിലെ സ്‌കൂളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി ഒമാനിലെ സുൽത്താനേറ്റിലെ സ്‌കൂളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കിന്റർഗാർട്ടൻ ടീച്ചർ ( KG ടീച്ചർ)

യോഗ്യത & പരിചയം: മോണ്ടിസോറിയോ പ്രീ- പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രെയിനിംഗോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ബിരുദം + കേംബ്രിഡ്‌ജ് / CBSE/ICSE സ്‌കൂളുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം 3: OMR 300 - 350

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ( ലേഡി ടീച്ചർ)

യോഗ്യത & പരിചയം: ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ബിരുദം + കേംബ്രിഡ്‌ജ് / CBSE/ICSE സ്‌കൂളുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം 3: OMR 300-350

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

യോഗ്യത: നല്ല ആശയവിനിമയ കഴിവുകളുള്ള അറിവ് , MS Office, GSuite എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് + അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം 3: OMR 250

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
വിസ, മെഡിക്കൽ, ടിക്കറ്റ് എന്നിവ കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്.

ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: ഫെബ്രുവരി 29 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.