ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ദിവസവേതനത്തിൽ ജോലി നേടാം| ladies hostel job vacancies Kerala 2024 - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, December 25, 2023

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ദിവസവേതനത്തിൽ ജോലി നേടാം| ladies hostel job vacancies Kerala 2024

ladies hostel job vacancies Kerala 2024

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ദിവസവേതനത്തിൽ ജോലി നേടാം| ladies hostel job vacancies Kerala 2024

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ദിവസ വേതനത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം, നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മുതൽ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള വനിതകളായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ പോസറ്റ്മെട്രിക് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ

🔹പാർട്ട് ടൈം സ്കാവഞ്ചർ,
🔹വാച്ച് വുമൺ
🔹സ്റ്റുവാർഡ്(1)
🔹പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ,
🔹കുക്ക്,
🔹പാർട്ട് ടൈം മെസ്സ് ഗേൾ

കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ  താല്പര്യമുള്ളവർ പോസ്റ്റ് പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ്  ചെയ്യുക.

വെള്ള കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ, ജനനതീയതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസലും, പകർപ്പുകളും സഹിതം അപേക്ഷകർ ഡിസംബർ 28 ന് രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെ കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 01.01.2023- 50 വയസ്സ് അധികരിക്കരുത്.

ജോലി ഒഴിവും/ യോഗ്യതയും

1.വാച്ച് വുമൺ ഒഴിവ് 1

യോഗ്യത: 7-ാം ക്ലാസ്.

2.സ്റ്റുവാർഡ് 1 ഒഴിവ്.

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌,കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനംഉണ്ടായിരിക്കണം.

റെസ്റ്റോറന്റ് & counter servees ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം

3.പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ ഒഴിവ് 1,

യോഗ്യത: 4-ാം ക്ലാസ്

4.പാർട്ട് ടൈം സ്കാവഞ്ചർ ഒഴിവ് 1, യോഗ്യത 4-ാം ക്ലാസ്.

5.പാർട്ട് ടൈം മെസ് ഗേൾ ഒഴിവ് 2, 

യോഗ്യത 4-ാം ക്ലാസ്. കൂടുതൽ

6.കുക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ 2

യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്സ്‌  ,ഗവ അംഗീകൃത ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക, പരമാവധി നിങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടി ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.
വിവരങ്ങൾക്ക് : 0484 2422256, 2952256