ഇസാഫിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം - ESAF job vacancy - Apply now. - JobWalk.in

Post Top Ad

Monday, November 20, 2023

ഇസാഫിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം - ESAF job vacancy - Apply now.

ഇസാഫിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം - ESAF job vacancy - Apply now.


കോട്ടയം ജില്ല എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ ഇസാഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്റെർവ്യൂ 2023 നവംബർ 21 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9 30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ വെച്ച് നടത്തും.
ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ESAF BANK

1.Sales Officer Trainee
Qualification:Any Degree
Fresher
Age:Below 25
Salary:1.2 – 1.5 LPA
Job Location: Kottayam


2.Sales Officer/ Senior Sales Officer
Qualification:Any Degree with Min 1 Year experience
Age:Below 30
Salary:2 – 4 LPA
Job Location:Kottayam

3.Gold loan officer
Qualification:Any Degree with Min 1 Year experience in any field
Age:Below 30
Salary:2.5 – 4 LPA
Job Location:Kottayam

4.Relationship Officer
Any Degree with Min 1 Year experience in Banking sales Age:Below 32
Salary:3 – 5 LPA
Job Location:Kottayam

ESAF COOPERATIVE

1.CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE
QUALIFICATION:PLUS TWO(MANDATORY)/DEGREE FRESHERS CAN ALSO APPLY
AGE: FOR MALE CANDIDATES – 20 to 30,
FOR FEMALE CANDIDATE- 20 TO 35
(TWO WHEELER & LICENSE IS MANDATORY )
SALARY:BEST IN INDUSTRY
FIELD/SALES ORIENTED WORK
ANY WHERE IN KOTTAYAM DISTRICT.

2.SALES OFFICER
QUALIFICATION:ANY DEGREE/PG 1 YEAR SALES EXPERIENCE/ FRESHERS INTERESTED IN SALES CAN ALSO APPLY
AGE:FOR MALE & FEMALE- 23 to 30,
TWO WHEELER & LICENSE IS MANDATORY
SALARY:BEST IN INDUSTRY FIELD/SALES ORIENTED WORK
JOB LOCATION:ANY WHERE IN KOTTAYAM DISTRICT


3.CONCURRENT AUDITOR ANY DEGREE (BCOM /BBA PREFERABLE) FRESHERS CAN ALSO APPLY/EXPERIENCE WILL GET WEIGHTAGE
AGE: 20-30 (MALE CANDIDATES CAN APPLY)
TWO WHEELER AND LICENSE IS MANDATORY SALARY:BEST IN INDUSTRY
OFFICE ORIENTED (FIELD IS ALSO INCLUDED)
JOB LOCATION: ANYWHERE IN KOTTAYAM

ഇൻ്റെർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അന്നേദിവസം രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയുള്ള സമയത്തിനടയിൽ ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെറിൽ നേരിട്ടെത്തുക.
☎️കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0481-2560413