ഖത്തർ ജോലി അവസരം - JobWalk.in

Post Top Ad

Sunday, May 29, 2022

ഖത്തർ ജോലി അവസരം

Globus Tours & Travels ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു. കമ്പനി അവരുടെ ഒഴിവുകൾ Globus Tours & Travels'ന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ കരിയർ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ,

ഈ പോസ്റ്റിൽ ഈ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാം, ഇത് സൗജന്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റല്ല (വിസ നിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകും) ഇന്റർമീഡിയറ്റായി ഒരു ഏജൻസിയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റും  റിക്രൂട്ടിംഗ് ടീമല്ല, ഞങ്ങൾപ്രസാധകർ മാത്രമാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.

ജോലി ഒഴിവും വിവരങ്ങളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

1) കമ്പനിയുടെ പേര്- എവിഐഎസ് റെന്റ് കാർ ഖത്തർ.

2) ആനുകൂല്യങ്ങൾ- സൗജന്യ ഗതാഗതവും മുറിയും.

3) പ്രായപരിധി- 21- 53

4) ഡ്യൂട്ടി സമയം-8 മണിക്കൂർ + ഒ.ടി

5)ജോലി സ്ഥലം-ഖത്തർ

6)ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതി-6-9 മാസത്തെ കരാർ

11)ശമ്പളം:1700

12) ഭാഷ- ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽ.

13)താമസം: ലഭ്യമാണ്

14)ആനുകൂല്യങ്ങൾ- സൗജന്യ താമസവും ഗതാഗതവും

 15) പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 150.

 ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റസ്.
യഥാർത്ഥ പാസ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥ CV/ ബയോ ഡാറ്റ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
വെളുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ചുവടെ നൽകുന്ന അഡ്രസ് അയക്കുക.

cv@globustravels.in
Contact: 9526841133/ 9526801133
Recruitment Agency-Globus Travel & Tours
Office Address-2nd Floor, Husna Complex, Kannur Road Calicut- 673011, Kerala ,India.
Reg No :Approved by Govt of India
B-623/MUM/PER/1000+/6080/2002
7) അവസാന തീയതി - ജൂൺ 5

8) സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസി വഴിയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്.

9)പോസ്റ്റ്-നെയിം- ലൈറ്റ് ഡ്രൈവർ

10) ലൈസൻസ്: ഖത്തർ ലൈറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്